Remembering the kanji

Remembering the kanji (RTK) is een effectieve methode van James W. Heisig om kanji te leren. Het bestaat uit drie delen.

Deel I: A complete course on how not to forget the meaning and writing of Japanese characters

RTK1 In dit boek komen 2042 kanji aan bod. Dat zijn alle jōyō kanji en enkele meer. Wat het je leert is een sleutelwoord associëren met elk karakter. De uitspraak van de karakters komt niet aan bod, evenmin als vocabulaire waarin je ze gebruikt.

De insteek is om je eerst een kapstok te geven om de karakters te leren kennen, haast op dezelfde manier als eerst de letters van een alfabet leren voordat je probeert vocabulaire te onthouden. Dit neemt de belangrijkste hinderis weg om in kanji te kunnen lezen en schrijven. Ga je vervolgens vocabulaire leren waarin de karakters gebruikt worden, dan vormen de karakters zelf geen grote belemmering meer.

Het boek leert je aan de hand van de sleutelwoorden de schrijfwijze van de karakters te onthouden. Dat wordt gedaan met behulp van verhalen die je aan de sleutelwoorden koppelt. Onderdelen van de verhalen verwijzen daarbij naar veelvoorkomende onderdelen van karakters of een eerder geleerd karakter.

Er zijn een paar belangrijke punten op te merken:
  • Al te logische verhalen zijn weinig memorabel. Je zult dan merken dat je ze na een tijdje ook weer gemakkelijk vergeet. Je fantasie prikkelen met bizarre en opmerkelijke verhalen is veel effectiever.
  • In de eerste 19 hoofdstukken worden complete verhalen gegeven. Daarna (hoofdstuk 20-53) wordt steeds minder gegeven en moet je de meeste verhalen zelf verzinnen. Dat is niet omdat de auteur toen geen inspiratie meer had, maar om ervoor te zorgen dat je verhalen maakt die jij goed kunt onthouden.
  • De sleutelwoorden zijn over het algemeen zo gekozen dat ze wel een aardige basisbetekenis voor het karakter zijn, maar dat is niet het hoofddoel. Het is eerder een uniek label om aan het karakter te koppelen.
  • De sleutelwoorden zijn eigenlijk ook maar een opstapje dat je niet nodig zult blijven hebben. Op een gegeven moment kun je de karakters ook zonder tussenstap reproduceren. De verhaaltjes versnellen het leerproces alleen enorm. En mocht het voor een enkel karakter nodig zijn, dan kun je er wel nog altijd op terugvallen.
Sinds kort is er blijkbaar ook een Nederlandse vertaling.

Deel II: A systematic guide to reading Japanese characters

RTK2 In dit deel leer je de uitspraak(mogelijkheden) van de karakters. Een grote hulp die daarbij gebruikt wordt, is het groeperen van karakters die hetzelfde fonetische deel hebben. Ik heb zelf geen ervaring met dit boek. Het lijkt ook veel minder populair dan de andere twee.

Deel III: Writing and reading Japanese characters for upper-level proficiency

RTK3 Met dit deel leer je er nog zo'n 1000 kanji bij. Zowel de betekenis als de uitspraak van de nieuwe karakters wordt behandeld. (Er is dus niet nog een deel IV voor de uitspraak van de nieuwe kanji.)

Het idee achter het schrijven van dit boek was dat mensen zich niet altijd aan de lijst van jōyō kanji houden. Waarschijnlijk mede door een optimistische houding van het volk als gevolg van goede welvaart is de laatste jaren het aantal kanji dat men gebruikt toegenomen. Met een kennis van 3000 karakters heb je pas echt een uitstekende basis om bijna alles te kunnen lezen.

Reviewing the kanji

Er is een mooie community site rond RTK: Reviewing the kanji. Op die site kun je je eigen verhalen bijhouden, ze delen met anderen en daardoor ook verhalen van anderen bekijken als je zelf geen inspiratie hebt. Je kunt je er laten overhoren volgens het Leitner-systeem. Dat houdt in dat wat je makkelijk lijkt te onthouden naar achteren wordt geschoven om pas over een tijdje opnieuw te vragen. Andersom wordt wat je moeilijk lijkt te onthouden veel herhaald. Ten slotte is er ook nog een forum voor alle gebruikers.

Een andere site waar je jezelf eenmalig kunt laten overhoren is David Hallgren's Japanese Page.

De auteur van deze pagina wordt er niet voor betaald reclame te maken voor de auteur of uitgeverij van de hier genoemde boeken. Mocht een van beide daar echter geld voor over hebben, dan houdt hij zich (en zijn bankrekening) echter aanbevolen.


Laatste update van deze pagina: 26-11-2012