Greengrocer's apostrophes

Je gebruikt een apostrof in het Engels op plaatsen waar je een deel van een woord weglaat, zoals bij he's (he is/has) en he'll (he will). Je gebruikt het ook altijd voor een bezits-s: a writer's craft. Je gebruikt het daarentegen (in principe) nooit voor een meervouds-s. Je schrijft dus bijv. writers en CDs.

Het verkeerd gebruiken van apostroffen wordt ook wel "greengrocer's apostrophes" genoemd, naar groentenboeren die dit altijd fout lijken te doen.

Uitzonderingen

Zoals altijd met talen zijn er wel uitzonderingen. Je krijgt bijv. wel een apostrof voor een meervouds-s na een afkorting met puntjes. Voorbeeld: Ph.D.'s. Een andere weinig voorkomende uitzondering is bij een meervoud van een woord in de zin van "een aantal voorkomens van dat woord". Voorbeeld: There are too many and's in this sentence.

Verschillen met het Nederlands

We gebruiken de apostrof in het Nederlands ook op plaatsen waar iets weggelaten wordt, bijv. d'r (haar) of 't is (het is).

Maar het apostrofgebruik bij een meervouds- of bezits-s is compleet anders dan in het Engels. Daarbij gebruiken wij een apostrof alleen om verwarring over de uitspraak te voorkomen en na afkortingen. Het is verder niet gerelateerd aan de functie van de s! Het maakt in het Nederlands dus niet uit of de s een meervouds- of bezits-s is. Je schrijft bijv. radio's, cd's (merk de verschillen op het met het Engelse CDs) en Annies (meerdere mensen die Annie heten of bijv. "Annies tas").

Zie ook mijn pagina over leestekens in het Nederlands.

Laatste update van deze pagina: 12-03-2018