Uitspraakproblemen voor Nederlanders

Wereldwijd gezien spreken we in Nederlands redelijk goed Engels, maar we hebben ook onze eigen unieke problemen met de uitspraak die voornamelijk komen door verschillen tussen het Nederlands en Engels. Dit is een overzicht van de meest gemaakte fouten.

Laatste letter

In het Nederlands spreken we het einde van een woord vaak niet uit zoals we het spellen. In plaats van stad zeggen we eigenlijk [stat]. Dit verschijnsel heet eindklankverscherping en houdt in dat je de laatste klank stemloos maakt i.p.v. stemhebben. Als je je strottenhoofd vasthoudt, dan kun je het verschil voelen. Je kunt je stembanden voelen trillen bij een stemhebbende klank zoals een d, maar niet bij een stemloze klank zoals een t.

De klanken die we veranderen (stemloos maken) zijn:
 • b wordt p: heb spreken we uit als [hep]
 • d wordt t: woord spreken we uit als [woort]
 • v wordt f: we zeggen dief, maar meervoud is dieven (dit is al wel aangegeven in de spelling)
 • z wordt s: we zeggen doos, maar meervoud is dozen
 • Engelse/harde g wordt k (een Nederlander zou dog kunnen uitspreken als [dok])
In het Engels hoor je het einde van het woord ook nog "correct" uit te spreken. Je moet bed bijvoorbeeld niet uitspreken als [bet], maar werkelijk met een d aan het einde.

Meestal geeft de spelling correct aan wat de laatste klank moet zijn, maar er zijn wel wat lastige gevallen waarbij de schrijfwijze niet duidelijk aangeeft wat de correcte uitspraak is:
 • of: met een [v]-klank
 • off: met een [f]-klank
 • lose: [z]-klank
 • loose: [s]-klank
 • rise: [z]-klank
Een meervouds-s klinkt standaard als een [z], tenzij er een stemloze klank voor komt. Dat is een natuurlijk verschijnsel, want een stemhebbende z is lastig uit te spreken na een stemloze klank. Een meervouds-s klinkt als een:
 • [s] na een stemloze klank: helps, looks
 • [z] na een stemhebbende klank: words, gloves
 • [z] na s/z/sh/zh: buses, wishes

Klinkers die wij niet hebben

Het Engels heeft een paar klinkerklanken die we in het Nederlands niet kennen, te weten:
 • de a in man, in International Phonetic Alphabet genoteerd als [æ]
 • de u in full, in IPA genoteerd als [ʊ]
De eerste klinker komt in veel woorden voor, zoals in man, add, can, have, cat, hat. Omdat we deze klinker niet kennen, kan het voor Nederlandse oren klinken als [è]. Dat is de dichtstbijzijnde klank in het Nederlands. Als je je niet bewust bent dat er een verschil is, dan zou je kunnen denken dat het Engelse man en men hetzelfde klinken. Wat voorbeelden van woordparen die anders uitgesproken horen te worden:
 • men (met [è]), man (met [æ])
 • bed, bad
 • bet, bat
 • celery, salary
Het is lastig een uitspraak in woorden te omschrijven, dus het beste is om het te horen. Luister naar hoe moedertaalspreker het uitspreken. Ik vind persoonlijk het verschil beter te horen in Brits Engels dan in Amerikaans Engels. Als je wil oefenen om [æ] uit te spreken, kun je met [è] beginnen en het richting [á] verschuiven. Het moet geen [á] worden, maar een beetje die kant op.

De andere unieke klinker in het Engels, de [ʊ], komt wat minder voor. Hierbij kun je denken dat het als [oe] klinkt, maar het moet eerder richting de [uh] zijn. Voorbeelden van woordparen die anders uitgesproken horen te worden:
 • fool (met [oe]), full (met [ʊ])
 • bool, bull

Stomme letters

Er zijn redelijk veel stomme (niet uitgesproken) letters in het Engels. Van sommige is vrijwel iedereen zich bewust, zoals de k in knife of knight, maar andere zijn minder bekend. Wat voorbeelden:
 • b in climb/dumb/doubt/debt
 • p in pneumatic
 • l in salmon

Th

De th-klank bestaat niet in het Nederlands en is daarom voor sommigen lastig uit te spreken. Het beste is natuurlijk blijven oefenen tot je hem goed kunt uitspreken, maar wil het echt niet lukken, dan kun je hem het beste vervangen door een [f] en niet door een [s]! De uitspraak [f] voor th komt ook in sommige Engelse dialecten voor en is daarmee al natuurlijker.

Klemtoon

Sommige woorden zijn bijna hetzelfde in het Engels, maar de klemtoon moet wel op een andere lettergreep liggen. Wat voorbeelden:
 • Nederlands perfect, Engels perfect
 • Nederlands apostrof, Engels apostrophe (uitgesproken als [uh-pòs-tró-fie]


Laatste update van deze pagina: 15-03-2018